Відділ охорони пам’яток

На підставі наказу обласного управління культури від 29.06.1971 р. №119 «Про створення нових відділів музею» при Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї був створений відділ охорони і пропаганди пам’яток історії і культури. У складі музею відділ проіснував до 23 лютого 2001 року, після чого був реорганізований у відповідний відділ при управлінні культури Хмельницької обласної державної адміністрації. З грудня 2005 року по грудень 2018 року відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області був окремою юридичною особою. У 2018 році відбулася реорганізація і з січня 2019 року відділ охорони пам’яток увійшов до складу Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. У відділі охорони пам’яток працюють фахівці пам’яткоохоронці, історики, археологи. Крім основної пам’яткоохоронної роботи, спеціалістами відділу за результатами проведених експедицій підготовлено та видано ряд наукових видань з дослідження, популяризації пам’яток та об’єктів культурної спадщини Хмельницької області.

Пам’яткоохоронна робота проводиться відповідно до Конституції України, законодавчих актів щодо охорони культурної спадщини, законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень сесій обласної ради, наказів Міністерства культури України та управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації, а також статуту Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва.

Основними завданнями відділу є:

– здійснення науково-методичної, науково-дослідницької, просвітницької роботи з метою дослідження, збереження і популяризації пам’яток та об’єктів культурної спадщини Хмельницької області;

– надання методичної допомоги органам державної влади та місцевого самоврядування щодо виконання завдань у сфері охорони культурної спадщини;

– проведення науково-дослідних робіт у сфері охорони культурної спадщини;

– виготовлення облікової документації на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини.

Станом на 01.01.2019 року на обліку та під охороною держави у Хмельницькій області перебуває 2896 пам’яток культурної спадщини:

археології – 256 (з них 11 національного значення);

історії – 2340 (з них 4 національного значення);

монументального мистецтва – 42 (з них 1 національного значення);

архітектури та містобудування – 255 (з них 177 національного значення);

науки і техніки – 3 всесвітнього (національного) значення.

Також на обліку та під охороною держави у Хмельницькій області перебуває 1617 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (за видами: архітектура та містобудування, історія, археологія, мистецтво) та занесених до Переліку об’єктів культурної спадщини Хмельницької області.